همه چی

URLچیست؟

URL،مخفف عبارت Universal Resource Locatorبه معنای((مرجع یاب جهانی))است.کلید دری است که می خواهید در اینترنت بگشایید.URLمعمولا به این شکل است:

http://www.entesharat.com

در بخش نخست نشانی،نحوۀ انتقال اطلاعات در شبکه های مختلف در سراسر جهان مشخص می شود.این شبکه ها یکی از این حالتها را دارند:

   www                  در شبکۀ جهانی

   Gopher                در سِروِر گوفر

   news                   در یکی از گروه های خبری یوزنت(Usenet)

   ftp                       در سِروِر FTP

سپس نام سایتی که می خواهید آن را ببینید می آید،مثل''entesharat''.این نام به اینترنت می گوید که دقیقا چه صفحه ای را می خواهید.و در آخر،نام قلمرو(Domain)می آید که نشان از نوع سایت دارد.

   edu                    برای نهاد های آموزشی

  com                     برای مؤسسات تجاری

  org                      برای سازمانهای غیر انتفاعی

  gov                      برای سازمانهای دولتی

اینجا تازه اول راه است.با گسترده شدن انواع سایتها در اینترنت،نام قلمروها هم افزایش می یابد،مثل کدهای محلی جدید،برای شماره های تلفن بین شهری.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 0:52  توسط آبتین  |